Planer

  Amandios Kalia SE59333/2017

         kommer att paras med

Ekespångs Incredible Lucky SE33162/2019

i slutet av juli -22


          Beräknat index Ed: 106   Hd: 103

          Inavel:0,6%
                 

Planer

Kalia