O-Kullen

              O-Kullen

Amandios Kalia SE59333/2017 & Harthins Karlsson aka Boss SE 43865/2022

Beräknat index Ed 103  Hd 102 Inavel 0,2 %

Den 26/6-23 föddes det 2 hanar och 1 tik

Kalia

Boss

Boss