Brunnstorps Troja Af Zolo

Brunnstorps Troja Af Zolo

SE29301/2010

Hd A  Ed 0

Index Hd 112  Ed 106STAMTAVLA

Troja är mamma till E- G- och I-kullen