Bersemos Bliss

Bersemos Bliss

Vår Älskade Bliss lämnade oss hastigt 25/7-19 efter en magomvridning.

Bliss blev 10 år och 2 dagar.


Hd A  Ed 0

Index Hd 103  Ed 103

Mentaltestad med godkänt skott

Utställd med Excellent, CK och Bästa Veteran

STAMTAVLA

Bliss är mamma till D- och F-kullen